Lokalizacja:

Nærbø

Polsk Norsk Consulting

Pomoc dla osób najuboższych dostępna jest w każdym kraju. Zasiłek socjalny w Norwegii otrzymują ci, którzy nie [..]
Więcej